Pomoc położnych.

Hebammenhilfe

Każdej kobiecie przysługuje podczas ciąży, narodzin dziecka, połogu i okresu karmienia piersią prawo do pomocy ze strony położnej. Położne oferują w tym okresie czasu wszechstronną i całościową opieką i stanowią kompetentne doradczynie aż do zakończenia okresu laktacyjnego.

W celu lepszego poznania się i zbudowania stosunku zaufania zaleca się możliwie najszybsze nawiązanie kontaktu z położną. Kontakt z położną powinien być nawiązany najpóźniej w drugiej połowie okresu ciąży.

Koszty usług świadczonych przez położne zostały uregulowane w porozumieniu o wynagrodzeniu położnych.

Ustawowe kasy chorych pokrywają te świadczenia w całości. Rozliczenie odbywa się bezpośrednio z kasą chorych. Die meisten Privatversicherungen übernehmen ebenfalls diese Leistungen. Katalog świadczeń jest jednakże uzależniony od zawartej umowy. Przed skorzystaniem z usług położnej rozsądne jest zatem wystąpienie do kasy chorych z prośbą o pisemne potwierdzenie pokrycia kosztów związanych ze skorzystaniem z takich usług.

Porozumienie o wynagrodzeniu po?o?nych obejmuje niniejsze ?wiadczenia:

Ciąża Z usług położnych można skorzystać już od samego początku ciąży.
Większość położnych oferuje swój szeroki zakres usług w formie wizyt domowych. Niektóre z nich oferują swoje usługi także w gabinecie położniczym, centrum położniczym lub gabinecie lekarskim. W przypadku zaistnienia powodów przemawiających za fizycznym oszczędzaniem ciała (np.: przedwczesne bóle), możliwość skorzystania z pomocy położnej w ramach wizyt domowych stanowi dużą zaletę.

Świadczenia wykonywane przez położne w okresie ciąży: Rozmowa wstępna, konsultacje, opieka nad ciężarną wraz z dokumentacją w karcie przebiegu ciąży, pomoc przy dolegliwościach związanych z ciążą, opieka przy zagrożonej ciąży, przygotowanie do porodu w grupie oraz indywidualne (możliwe wyłącznie z zaświadczeniem lekarskim).


Poród Rozważania przyszłych rodziców dotyczące miejsca przyjścia na świat ich dziecka wiążą się zawsze z zasadniczym pytaniem – Czy nasze dziecko ma przyjść na świat w szpitalu? Czy być może powinno zostać ono urodzone w domu lub też domu położniczym/gabinecie położniczym? Obydwie alternatywy mają wiele zalet.
Istotną rolę przy tych pytaniach odgrywa zarówno kwestia bezpieczeństwa, jak i atmosfery panującej podczas porodu. Ponadto dla wielu rodziców istotną rolę odgrywa fakt, że mogą oni zrealizować swoje własne wyobrażenia i życzenia dotyczące narodzin i pierwszych minut z dzieckiem.
Oznacza to, że każda przyszła rodząca powinna przed aktem narodzin uświadomić sobie, w jakich warunkach czuje się ona bezpieczna i otoczona opieką oraz jaką rolę odgrywa dla niej przy tym opieka medyczna.
Przesłanką dla porodu poza szpitalem jest normalny przebieg ciąży oraz dobry stan zdrowia matki i dziecka. Do rodzajów ryzyka przemawiających przeciwko narodzinom poza szpitalem należy przykładowo: ciąża mnoga, położenie miednicowe, poród przedwczesny lub ciężkie choroby metaboliczne. Ocena pojedynczych rodzajów ryzyka i ich zasięgu powinna być zawsze w indywidualny i spokojny sposób omawiana z położną i lekarzem.

Świadczenia wykonywane przez położne w czasie porodu: Pomoc przy porodzie w szpitalu, poród z własną położną, pomoc przy porodzie w centrum położniczym lub w gabinecie położniczym, poród w domu i pomoc przy poronieniu lub urodzeniu martwego płodu.


Połóg Po narodzinach dziecka rozpoczyna się okres połogu. Niezależnie od miejsca narodzin dziecka i przebiegu porodu opiekę w okresie połogu rozpoczyna położna.
Okres połogu trwa osiem tygodni i służy fizycznemu oraz psychicznemu odprężeniu od ciąży i porodu. Okres ten służy także przestawieniu się oraz dopasowaniu do nowej roli matki i rodzica.
Opieka świadczona przez położne w trakcie połogu jest bardzo pomocna dla świeżo upieczonych rodziców. Dlatego też kasy chorych przejmują koszty wizyt domowych położnych aż do ośmiu tygodni od porodu. W ciągu pierwszych dziesięciu dni od porodu pokrywane są nawet koszty codziennych wizyt. Świadczenia te są niezależne od tego, gdzie dziecko przyszło na świat. Również kobietom, których dziecko zmarło przed porodem, w trakcie niego lub po nim oferowana jest przez położne opieka w ramach opieki w okresie połogu. Usługa ta oferowana jest niezależnie od przyczyny śmierci i tygodnia ciąży, w którym to nastąpiło.

Świadczenia wykonywane przez położne w okresie połogu: Opieka nad matką i dzieckiem w klinice lub wizyty w domu w okresie pierwszych ośmiu tygodni po porodzie. Badanie profilaktyczne dziecka (U1) oraz gimnastyka poporodowa w grupie. Opieka połogowa obejmuje: wprowadzenie i doradztwo w zakresie pielęgnacji i odżywania dziecka, wprowadzenie i konsultacje w zakresie karmienia piersią, pomoc przy problemach związanych z karmieniem piersią oraz obserwacja przebiegu połogu (obejmuje między innymi regenerację macicy, pielęgnację pępka, planowanie rodziny, gimnastykę przepony miednicy itd.)


Okres laktacji Po okresie połogu karmienie dziecka piersią przebiega już najczęściej sprawnie. Jednakże w okresie laktacyjnym pojawiają się ciągle nowe pytania, a nawet problemy. Być może chcieliby się Państwo dowiedzieć, jak można pogodzić karmienie dziecka z aktywnością zawodową lub w jaki sposób podać dziecku jego pierwsze pokarmy uzupełniające. Położna służy pomocą także przy zatkaniu przewodu mlecznego lub odrzuceniu przez dziecko karmienia piersią.
Długość okresu karmienia piersią jest decyzją indywidualną, którą należy w trakcie okresu laktacyjnego podjąć razem z dzieckiem. Wiele pozytywnych aspektów karmienia piersią przemawia za dłuższym okresem laktacyjnym. Aktywne, raczkujące dziecko czerpie podczas odkrywania świata wiele korzyści z zawartych w mleku matki, licznych przeciwciał. Wydłużenie okresu karmienia piersią przynosi także dużo korzyści dla karmiącej matki.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie dziecka wyłącznie piersią w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia. Dalsze karmienie piersią powinno być uzupełniane o dodatkowe pokarmy i może trwać do drugiego roku życia, a nawet dłużej. Położne oferują wsparcie i pomoc niezależnie od tego, jak długo chcą Państwo karmić swoje dziecko.

Świadczenia wykonywane przez położne w okresie karmienia piersią: Opieka w okresie karmienia piersią obejmuje porady telefoniczne i wizyty w domu aż do zakończenia okresu laktacyjnego.