Pomoc w prowadzeniu prac domowych / Pomoc rodzinna.

Okres ciąży

Jeżeli ciężarna kobieta ze względu na komplikacje w przebiegu ciąży (np.: przedwczesne bóle, zagrożenie przedwczesnym porodem, silne ciążowe nudności) nie jest w stanie prowadzić własnego gospodarstwa domowego, wówczas lekarz może zgodnie z § 24h SGB V zalecić pomoc w prowadzeniu prac domowych / pomoc rodzinną.

Okres połogu

Również w tym okresie kobiecie przysługuje zgodnie z § 24h SGBV prawo do pomocy w prowadzeniu prac domowych / pomocy rodzinnej. Zaordynowanie pomocy w prowadzeniu prac domowych / pomocy rodzinnej przez położną jest zasadniczo możliwe w ciągu pierwszych sześciu dni po urodzeniu dziecka. Prawie wszystkie kasy chorych zezwalają na zastosowanie w tym okresie pomocy w przeprowadzaniu prac domowych / pomocy rodzinnej aż do ośmiu godzin dziennie, jeżeli pomoc ta została zaordynowana przez położną lub lekarza lub też została zawnioskowana przez rodzinę.
Pomoc w przeprowadzaniu prac domowych / pomoc rodzinna może być świadczona przez ośrodek pomocy rodzinie lub też prywatnie.