Domestic Violence.

Ciąża i urodzenie dziecka stanowią okresy pełne przełomów. Zmiany te mogą oznaczać różnorodne obciążenia dla partnerstwa, które mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie na związek. Konflikty są rozwiązywane niekiedy z użyciem przemocy.
Studien zeigen, dass Frauen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt einem höheren Risiko von körperlicher, psychischer und/oder sexueller Gewalt in der Partnerschaft ausgesetzt sind.
Wymiar przemocy stosowanej wobec kobiet jest ogromy – co czwarta kobieta doznała przynajmniej raz w życiu przemocy ze strony swojego partnera, a co siódma kobieta opowiada o przemocy seksualnej (Schröttle/Müller 2004).

Gewalt in der Partnerschaft wird vielfach als häusliche Gewalt bezeichnet.
Często niesie to ze sobą następstwa dla zdrowia kobiety – nie tylko obrażenia cielesne, ale także zakłócenia snu, przygnębienie, boleści oraz zbyt dużą konsumpcję papierosów i alkoholu. Także zdrowie noworodka może być już dotknięte tą sytuacją.

Sięgnij po wsparcie. Porozmawiaj ze swoją położną. Dostępnych jest wiele instytucji, gdzie można znaleźć bezpłatną pomoc – także anonimowo i telefonicznie.


W razie przemocy w związku skorzystaj z:  infolinii BIG

Telefon: 030 / 611 03 00
Jesteśmy dostępni codziennie – także w weekendy i święta – między godziną 9.00 a 24.00.
Internet: www.big-hotline.de

Pomocne linki:

 • Anti Violence Awareness
  Informacje na temat ochrony przed przemocą domową
  www.gewaltschutz.info
 • LARA
  Centrum kryzysowe i konsultacyjne dla zgwałconych i molestowanych seksualnie kobiet (telefonicznie lub osobiście), oferty terapii krótkoterminowych i informacje dla krewnych
  www.lara-berlin.de
 • Feministisches Frauen Gesundheits Zentrum e.V. (Feministyczne Centrum Zdrowia Kobiet – stow. zarej.)
  Poradnia w zakresie zdrowotnych następstw wykorzystania seksualnego i przemocy seksualnej, oferta bezpłatnych kursów dla kobiet z problemami zdrowotnymi, fizycznymi i seksualnymi będącym następstwem przemocy seksualnej.
  www.ffgz.de
 • Ciąża i przemoc
  Ciężarne w ciężkich sytuacjach
  www.schwanger-und-gewalt.de