Aile ebeleri.

Aile ebesi, güç durumdaki hamilelerle, genç ailelerle veya çocuğunu yalnız başına yetiştirenlerle ilgilenir. Aile ebesi bu kişilerin yanına giderek bebeklerine nasıl bakacaklarını ve bebeğin nasıl ihtiyaçları olduğunu gösterir. Sorun yaşamaları halinde kimlere başvurabileceklerini söyler. Aile ebeleri, yeni hayatlarına sorunsuz bir geçiş yapmalarına olanak sağlamak için, çocuğun birinci doğum gününe kadar ailelere ve çocuklara refakat ederler.
 

Aile ebesi örneğin aşağıdaki durumlarda hizmet verebilir:

 •     Genç hamileler
 •     Ailevi şartların aşırı derece zorlaşması
 •     Sosyal izolasyon içerisinde yaşayan aileler
 •     Sosyoekonomik statüleri düşük olan aileler
 •     Çocukları erken doğan aileler
 •     Sıkıntılar ve hastalıklar
 •     Bağımlılıkla ilgili sorunları olan aileler
 •     Aile içi şiddet
 •     Göçmen kökenli olan ve sağlık sistemine dâhil olmayan aileler
 •     Aile içi kronik hastalıklar
 •     Psikolojik sorunları olan kadınlar/partnerler.

Ağırlıklı çalışma alanları şunlardır:

 •     Çocuğun doğumuyla ilgili bütün hayat şartlarına yönelik danışmanlık
 •     Ebeveyn-çocuk ilişkisinin teşvik edilmesi
 •     Çocuk gelişiminin izlenmesi
 •     Yaşa uygun beslenme, bakım ve teşvik konularında danışmanlık ve rehberlik
 •     Doktor ve resmi daire ziyaretlerine refakat, anne ve çocuğa 
      Doktor ve resmi daire ziyaretlerine refakat, anne ve çocuğa
 •     Ailenin mevcut grup çalışmalarına entegre edilmesi
 •     Kabiliyet geliştirme yöntemiyle anne ve çocuğun zor hayat şartlarında motive edilmesi
 •     Geçim sıkıntılarının aşılmasına yönelik ağ ve işbirliği çalışmaları ve olası
      başka yardımlara yönlendirme
   

Masrafların karşılanması

Ebenin hamilelik ve lohusalık dönemlerine çalışmalarının ücreti genelde sağlık sigortası tarafından karşılanır. Aile ebelerinin faaliyet kapsamı dışındaki çalışmaları, SGB V'in (Sağlık Sigortaları) 134a maddesi uyarınca Ebe Yardımı Sağlanmasına İlişkin Sözleşmede yer almamaktadır. Halihazırda aile ebeleri erken yardım çerçevesinde mahalli bütçeler, gençlik yardımı bütçeleri ve proje bütçelerinden karşılanmaktadır.

Aile ebeleri aşağıdaki bölgelerde faaliyet göstermektedir

Charlottenburg-Wilmersdorf
Waltraud Klemm
Waltraud.klemm@charlottenburg-wilmersdorf.de
030-902913660

Friedrichshain-Kreuzberg
Marlene Burger
Marlene.Burger@ba-fk.berlin.de
030-90298-7341

Lichtenberg
Stefanie Stapelfeldt
stefanie.stapelfeldt@lichtenberg.berlin.de

Lichtenberg
Viola König
viola.koenig@lichtenberg.berlin.de
030-902967659

Marzahn-Hellersdorf
Erika Schwarz
Erika.Schwarz@mhad.ba-mh.verwalt-berlin.de
030-902934450

Mitte
Fr. Schmidt
030-901822380

Neukölln
Beate Bakalara de Lita
Beate.Bakalara@bezirksamt-neukoelln.de
030-902391290

Pankow
Marion Lieberenz
marion.lieberenz@ba-pankow.berlin.de
030-902952817

Pankow
Claudia Rublack
claudia.Rublack@ba-pankow.berlin.de
030/902957440

Reinickendorf
Birgit Zacharias
birgit.zacharias@reinikendorf.berlin.de

Spandau
Jessica Polko
j.polko@ba-spandau.berlin.de
030-902793772

Spandau
Eva Wagner
e.wagner@ba-spandau.berlin.de
030-902792658

Steglitz-Zehlendorf
Christiane Franke
Christiane.Franke@ba-sz.berlin.de
030-902995746

Tempelhof-Schöneberg
Christiane Hollburg
Hollburg@ba-ts.berlin.de
030-902776987

Treptow-Köpenik
Julia Bartels
030-902974957