Các hỗ trợ việc nhà / Chăm sóc gia đình khác.

Hỗ trợ việc nhà

Chăm sóc gia đình trong thời gian mang thai Nếu người phụ nữ có thai do gặp các biến chứng như đau đẻ sớm, có dấu hiệu sinh non, hoặc nghén nặng nên không thể làm được công việc nội trợ, thì bác sĩ có thể chỉ định cho hỗ trợ việc nhà/chăm sóc gia đình theo điều 24h Luật xã hội số 5. Trong trường hợp này, theo lệ thường, không bắt buộc phải có một trẻ dưới 12 tuổi cùng sống trong nhà.

Trong thời gian ở cữ:

Điều 24h Luật xã hội số 5 cũng áp dụng đối với trường hợp hỗ trợ việc nhà / chăm sóc gia đình sau khi sinh. Về nguyên tắc, bác sĩ có thể chỉ định nhờ bà đỡ hỗ trợ việc nhà / chăm sóc gia đình trong sáu ngày đầu sau khi sinh con. Trong thời gian này, hầu như các công ty bảo hiểm y tế đều chấp nhận mức 8 tiếng/ngày, nếu được sự chỉ định của bà đỡ hay bác sĩ, và được sự yêu cầu của gia đình.
Có thể tổ chức hỗ trợ việc nhà / chăm sóc gia đình thông qua dịch vụ chăm sóc gia đình, hoặc tự tổ chức.