Liên hệ.

Berliner Hebammenverband e.V.
Susanna Rinne-Wolf (erste Vorsitzende)
Simone Logar (zweite Vorsitzende)

Erkelenzdamm 33, 10999 Berlin
Điện thoại: 030 / 694 61 54
Fax: 030 / 616 093 54
E-Mail: mail@berliner-hebammenverband.de

Giờ tư vấn:
13.00 - 15.00 thứ Ba và 9.00 - 11.00 thứ Năm

Xin lưu ý: Chúng tôi không thể xử lý toàn bộ các yêu cầu về dịch vụ chăm sóc của bà đỡ, các khóa học hay các phòng khám. Vui lòng tìm hiểu thông tin về những vấn đề này tại đường link dưới đây.

Mọi góp ý, khen ngợi hay phê bình liên quan đến trang chủ của chúng tôi xin gửi tới:
Nhân viên phụ trách trang Web của Hiệp hội Bà đỡ Berlin

E-Mail: web[ätt]berliner-hebammenverband.de