Poronienie lub urodzenie martwego płodu.

Fehl- und Totgeburt

Narodzinami i śmiercią są ze sobą ściśle powiązane. Te bolesne doświadczenia dotykają niektórych z rodziców, którym nie dane jest życie ze swoim dzieckiem. Niektóre dzieci umierają już w bardzo wczesnym okresie ciąży i przychodzą na świat w drodze poronienia. Niektóre dzieci umierają natomiast krótko przed ich planowanym terminem narodzin. Często niewidoczne są żadne przyczyny śmierci dziecka, a niedoszli rodzice są całkowicie bezradni w zderzeniu z tym ciężkim doświadczeniem życiowym.

Również wówczas, gdy przyczyną śmierci dziecka jest ciężka choroba oraz gdy było to wiadome z góry, ból rodziców nie jest dużo mniejszy. Mitunter mussten hier sogar die Eltern aktiv eine Entscheidung gegen ihr Kind treffen. Schwerwiegende Befunde im Rahmen der pränatalen Diagnostik können zu einer vorzeitigen Beendigung der Schwangerschaft führen.

Do zadań położnej należy również towarzyszenie kobietom i parom przy poronieniach lub narodzinach martwego dziecka.

Do zadań położnej należy również towarzyszenie kobietom i parom przy poronieniach lub narodzinach martwego dziecka. Warunkiem kompetentnego wsparcia dotkniętych śmiercią dziecka rodziców jest wiedza na temat znaczenia pracy nad żałobą. Niektóre położne specjalizują się we wsparciu pogrążonych w żałobie rodziców. Adresy tych położnych można znaleźć na berlińskiej liście położnych.

Pomocne informacje można znaleźć również na naszej stronie z linkami.

 

Pomocne linki:

 • Inicjatywa REGENBOGEN „Glücklose Schwangerschaft" e.V (Inicjatywa Tęcza „Nieszczęśliwa ciąża” stow. zarej.)
  Grupa wsparcia po utracie dziecka na skutek poronienia, wczesnego urodzenia, urodzenia martwego dziecka lub śmierci dzieci krótko po narodzinach
  www.initiative-regenbogen.de
 • TABEA e.V.
  Poradnia w zakresie wsparcia w czasie żałoby, grupy wsparcia w okresie żałoby, kursy odnowy psychicznej, cmentarze dla dzieci poronionych, dzieci martwo urodzonych i umarłych niemowląt
  www.tabea-ev.de
 • Bundesverband verwaiste Eltern in Deutschland e.V. (Federalny Związek Osieroconych Rodziców w Niemczech stow. zarej.)
  Pomoc dla rodzin pogrążonych w żałobie
  www.veid.de
 • Familienzelt
  Porady na czas kryzysu i kursy dotyczące szeroko pojętej tematyki narodzin
  www.familienzelt-berlin.de
 • Weekend wewnętrznego spokoju
  dla kobiet po poronieniu lub urodzeniu martwego dziecka
  www.nataliemackel.de